Empoyersvoordelen - Hoe zij ten goede kunnen komen aan werknemers

cariere

Empoyersvoordelen - Hoe zij ten goede kunnen komen aan werknemers

Empoyersvoordelen en werknemersvoordelen in de vorm omvatten verschillende soorten niet-looncompensaties die aan werknemers worden aangeboden, naast hun reguliere salarissen of lonen. In veel gevallen waarin een persoon het reguliere loon inruilt voor een andere vorm van geldelijk voordeel, wordt dit gewoonlijk "salary packing" genoemd. Een van de veel voorkomende praktijken waarbij salary padding wordt toegepast, is die van financieel adviseurs die vaak betalingen ontvangen voor aan hun cliënten verleende diensten.

empoyers benefits

De financiële voordelen in kwestie worden gegeven in de vorm van rente op de gedeelten van de hoofdsom en rente op geld dat is geleend voor de aankoop van grondstoffen die bij de productie worden gebruikt. De meest voorkomende van deze financiële voordelen zijn aandelenopties en diverse financiële beleggingen. Er zijn echter ook andere extraatjes die in het kader van de arbeidsovereenkomst kunnen worden genoten. Eén zon geldelijk voordeel is een medische uitkering. Dergelijke voordelen kunnen vallen onder de categorie van tandheelkundige plan dekking. Andere voordelen voor werknemers zijn onder meer vakantiepakketten met verlengd verlof met behoud van loon, hulp bij verhuizing, kosten voor kinderopvang bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer, zakenreiskosten en extras voor zakenreizen.

Onderhandelingen over een arbeidsovereenkomst worden gewoonlijk gevoerd met de bedoeling om de contractuele rechten van werknemers aan verschillende werknemers toe te wijzen. Er bestaan diverse arbeidsovereenkomstenclausules waarin de voordelen van de empoyer voor een bepaalde werknemer worden gespecificeerd. Deze clausules worden echter zelden afgedwongen op de arbeidsmarkt wegens het bestaan van een gecombineerde actie- of stakingsclausule die gewoonlijk in arbeidsovereenkomsten is opgenomen. Onder deze omstandigheden is het niet ongebruikelijk dat talrijke contractuele rechten afdwingbaar zijn. Om deze reden worden empoyersvoordelen niet volledig uitgediept in gewone arbeidsovereenkomsten.

Contact

cariere

Nieuwsbrief