Voordelen voor werkgevers

cariere

Voordelen voor werkgevers

Voordelen voor werkgevers in loondienst omvatten verschillende soorten vergoedingen die aan werknemers worden aangeboden, naast hun reguliere loon of salaris. Wat dit laatste betreft, worden verschillende voorbeelden waarbij een werknemer loon ruilt voor een of ander voordeel, gewoonlijk salarisruil of salarisverpakking genoemd. Deze transacties vinden meestal plaats tussen twee verschillende bedrijven binnen dezelfde bedrijfstak.

empoyers benefits

Hoewel empoyers benefits ook gezondheidsvoordelen voor werknemers omvatten. De werkgevers dekken meestal de kosten van de jaarlijkse medische onderzoeken van de werknemers, zoals röntgenfotos en MRIs. Zij betalen ook de maandelijkse huur van een privé-kamer als de werknemer niet in staat is een eigen woning te huren. Als de werknemer tijdens zijn dienstverband ziek wordt of gewond raakt, zal de werkgever ook een deel van de kosten van de gezondheidszorg op zich nemen, zoals dokterskosten en kosten van recepten. Als de werkgever dit soort dekking biedt, is dat meestal tegen een betaalbare prijs.

Werkgeversvoordelen voor empoyers omvatten ook betaalde vrije tijd voor werknemers voor vakantie of verlof. Dergelijk verlof is gewoonlijk belastingvrij en wordt van het brutosalaris van de werknemer afgetrokken. Bovendien krijgen werknemers die een studie volgen een getuigschrift waaruit blijkt dat zij zich voor een bepaald aantal lessen hebben ingeschreven. Dit toont aan dat de werknemer daadwerkelijk een opleiding heeft afgerond en dit is een van de belangrijkste empoyersvoordelen voor werknemers, naast een vast salaris en geen verplichte pensioenleeftijd.

Contact